در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...

ثبت آگهی – آن آگهی

CHORDOLOGY,Harmony and Theory,Teaching PIANO&KEYBOARD by Ehsan H.Koopayeh

CHORDOLOGY,Harmony and Theory,Teaching PIANO&KEYBOARD by Ehsan H.Koopayeh

آگهی رایگان
  • سرگرمی و فراغت آلات موسیقی پیانو/کیبورد/آکاردئون
  •  phone
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
  •    خوزستان اهواز
  • 541 بازدید
  • قیمت : توافقی
  • زیتون کارمندی، میدان چیتا، خیابان حجت، بین زیتون و زیبا، مجتمع گلها، پ77
Ehsan H.Koopayeh: Pianis,Piano Instructor,Educator of Music Composition-Harmony and Theory-Ear Training,Author in a page,Singer,Keyboardist,Teacher of High-school&University,Translator,Mathematician,Polymer Industry Engineer ****برای اولین بار در ایران:آشنایی با سیستم بی نظیر و پرکاربرد مبادله مقامی بین مدهای مینور و ماژور (Modal Interchange) و کاربرد آکوردهای عاریه ای یا قرض گرفته شده(Borrowed Chords) در این سیستم-کاربرد دومینانت های فرعی(Secondary Dominants) به عنوان هارمونی کروماتیک(Chromatic Harmony)**** آموزش خصوصی، تخصصی و اختصاصی پیانو و کیبورد در سبک های بلوز، پاپ،رمانتیک و جز(Pop,The Blues,Romantic and Jazz) توسط بهترین مدرس و استاد پیانو و کیبورد در اهواز و خوزستان -آموزش دقیق و کامل هارمونی و آکوردشناسی(Harmony & e-chordology) - ملودی نوازی(melody) -آموزش فاصله شناسی و اجرای فواصل در پیانو( Musical Interval and playing in the Piano&Keybord) -گام شناسی،گام نوازی و واریاسیون شناسی در گامها(Scales,Scalewise & Variations on the scales)،معرفی و آشنایی با گام های پنتاتونیک(Pentatonic scale) و بلوز(Blues scale) -مایه شناسی، درجات مایه و درک سیکل پنجم ها(Tonality or key, Key signatures & circle of fifths) -آشنایی با گام ها و تنالیته های نسبی(relative scales & keys) و موازی(parallel scales & keys) -مقام شناسی(Modality) و ترکیب مقامها(Mixed-modes) در پیانو - نت شناسی و نت خوانی -همگام سازی آکورد و ملودی در پروسه پیانو و کیبورد -مٌدگردی مقدماتی و نقش آکوردهای واسطه(Modulation & Pivot chords) -آموزش فول ورژن گام شناسی و فرمول تشکیل و ساخت انواع گامها(Scales & Formulation-full version -****آموزش فول ورژن واریاسیون شناسی در گام و آکورد(Variations on the Chords and Scale)**** -***تئوری گام-آکورد(The Chord-Scale Theory)*** -آموزش فول ورژن هارمونی و آکوردشناسی(Harmony & chordology-full version) و نحوه آکوردسازی انواع آکوردهای تریاد و کوادریاد در انواع گامها(Chord-Building principles on the Scales) -قواعد و نحوه وصل آکوردها، توالی آکوردی(Chord progression) و کادانس ها(Cadences) در گامهای مینور و ماژور و واریاسیون های آنها(Theoretical,Harmonic,Melodic minor & Major scale)-گام پنتاتونیک(pentatonic scale) و گام بلوز(blues scale) -آشنا ساختن کامل هنرجو با انواع آکوردهای: دو صدایی(Power chords)؛ سه صدایی(Triad chords)؛ چهارصدایی(Quadriad chords؛ پنج صدایی(Quintuple Chords)؛ آکوردهای ترکیبی(Compound chords) و واریاسیون(تغییرات) در آکوردها(Altered chords)-ساخت و نحوه تشکیل آنها و کاربرد آنها در موزیک های(Music Styles) متفاوت: Popular،Jazz،The blues،Country،Soul،Romance،Rock'n'roll و... Triads:minor triads-Major triads-augmented triads-diminished triads-Flat five Major triads(b5 chords)-suspended chords(Sus2 and Sus4:no triad theoreticly)* Quadriads:Seventh chords-(add9th)ninth or second(add2) chords-Sixth chords-Diminished seventh chords-Augmented seventh chords-Half diminished seventh chords- Flat five 7th Major chords-7th suspended chords-add2 seventh chords-add9 suspended chords & etc Quintuple chords:Ninth chords-7/9 chords-6/9 chords-6/7 chords and etc - نت نویسی وآکوردیابی دقیق انواع آهنگهای شرقی و غربی درخواستی از طرف هنرجو جهت تمارین عملی -ارائه انواع تکنیک های متعدد انگشت گذاری(Fingering Positions,Crossovers and Passunders) دست چپ( L.H) و راست( R.H) ، جهش ها و مستقل سازی انگشتان(Isolating and Exercising Fingers & Jumping)جهت تعادل سازی دودست و ذهن و تقویت پنج انگشت (Five Fingers:Left hand&Right hand) -آموزش تکنیک های تزیینی و نت های زینت(Grace notes) در پیانو(trill,glissando,tremolo,...)؛ -آشنایی،اجرا و قدرت آرتیکولاسیون(Articulation:Staccato,Tenuto and Accent) - آموزش تحریر و ویبراسیون صدا و همچنین کوک کردن صدای خواننده با گام آهنگ آموزش هارمونی و تئوری پاپ،بلوز و جز( Harmony and Theory:POPular,The Blues and Jazz styles) توسط استاد و مدرس پیانو و کیبورد در خوزستان و اهواز آموزش ابزارهای موسیقایی(Musical Tools): 1-ملودی(melody)؛ 2-ریتم(rhythm)؛ 3-فواصل(musical intervals)؛ 4-گام ها(scales)؛ 5-هارمونی و آکوردشناسی(Harmony & chordology). -شناسایی فواصل و کاربرد آنها در آهنگسازی -اصول ساخت ملودی بر روی پیانو و ملودی وکال(vocal melody) از طریق شناخت شکل نت ها و فواصل موسیقایی(musical intervals)؛ – آهنگسازی در ریتم ها و کسرمیزان های ( Time signature ) آشنا و متداول: Common time:4/4 meter Waltz time:3/4 meter March time:2/4 meter Compound time:6/8 meter -آهنگسازی توسط گام های متداول(the traditional Scales): 1- گام ماژور و واریاسیون های آن(Major scale & Variations in the Major melody and harmony)؛ 2-گام مینور و واریاسیون های آن(minor scale & Variations in the minor harmony and melody)؛ 3- گام پنتاتونیک(pentatonic scale)؛ 4- گام محبوب من بلوز(blues scale: my favorite scale)؛ 5-گام کاسته(diminished scale) -هارمونی و اصول ساخت انواع آکوردهای: -دو صدایی(Power chords)، -سه صدایی(Triads) ، چهارصدایی(Quadriads) ، -پنج صدایی(Quintuple chords) و توسط فواصل و هارمونیزه کردن ملودی توسط آنها(Harmonization) -آشنایی،اجرا و کاربرد پلی آکوردها(Poly chords with both hands) -کاربرد تریادهای پایدار(consonant) ماژور و مینور(Major & minor perfect Chords)؛ -کاربرد تریادهای ناپایدار(dissonant) کاسته(diminished triads) و افزوده(augmented triads) و نحوه وصل هارمونی آنها به تریادهای پایدار ماژور و مینور در آهنگسازی(connecting harmony of dissonant triads to consonant triads) - انواع تعلیق(Suspension) و کاربرد آکوردهای محبوب معلق(suspended chords:Sus2 and Sus4) در سیستم مذکور؛ -کاربرد آکوردهای کوادریاد هفتم(seventh chords) در آهنگسازی بویژه در گام بلوز و پنتاتونیک؛ -واریاسیون شناسی در اقسام آکوردهای کوادریاد( 4صدایی) ششم و هفتم(Sixth and seventh chords) و کاربرد آنها در آهنگسازی درسبک موسیقی جز و بلوز( Variations on the Jazz chord Progressions) -کاربرد آکوردهای کوادریاد ششم و نهم در آهنگسازی(Sixth chords & add- ninth Chords)؛ -کاربرد آکوردهای کوادریاد هفتم کاسته(Diminished seventh Chords) و هفتم نیمه کاسته(Semi-diminished seventh chords) درهارمونی عبوری نت های ملودی(Passing Harmony)؛ -کاربرد آکوردهای کروماتیک در سیستم دیاتونیکی گام ها(chromatic chords) و کاربرد بسیاری از آکوردهای استاندارد(Standard chords) و غیر استاندارد(Non-standard chords). -مدولاسیون پیشرفته(Modulation) و کاربرد آکوردهای واسطه(Pivot Chords) @توجه:ریفرنس اصلی آموزش کتاب Piano for Dummies-3rd edirion 2014 by Adam Perlmutter کتاب هارمونی و تئوری(Harmony and Theory by Keith Wyatt & Carl Schroeder)،کتاب Music Theory for Dummies 3rd edition by Michael Pilhofer & Holly Day ،کتاب Ear Training for the Contemporary Musician by Keith Wyatt،کتاب Jazz Piano Standard for Dummies by Adam Perlmutter،کتاب Blues for Dummies by Cub Koda,Lonnie Brooks and Wayne Baker Brooks،کتاب Jazz for Dummies by Dirk Sutro ،کتاب Music Composition for Dummies by Scott Jarrett & Holly Day و عملی کتابPiano Exercises for Dummies by David Pearl و کتاب تمرین تقویت 5 انگشت و تالیف Aloys schmitt می باشد.@ با 27 سال سابقه نوازندگی پیانو و کیبورد-احسان حاجی زاده پیانیست سوابق،مهارتها و رزومه کاری: -اصول علمی و پژوهشی هارمونی و تئوری به صورت خود جوش و تحقیقاتی و مطالعات پیوسته -6 سال سابقه مترجمی متون انگلیسی و لاتین و برگردان آن به دلیل علاقه زیاد به زبان انگلیسی به صورت خودجوش و مطالعات زیاد و پیوسته -4 سال سابقه تدریس دروس مدرسه و دانشگاه -3 سال سابقه تدریس پیانو و کیبورد -27 سال سابقه نوازندگی پیانو و کیبورد -نوازندگی کیبورد از 4 سالگی به صورت بداهه نوازی و از سن 10 سالگی به صورت نت و ضربآهنگ -نوازندگی پیانو از 7 سالگی به دلیل علاقه وافر به سازهای کلاویه ای -فارغ التحصیل مهندسی پلیمر از دانشگاه ماهشهر -آشنایی با سه صنعت(صنایع پلیمر) پرکاربرد مهندسی پلاستیک،الاستومر و کامپوزیت به صورت علمی و پژوهشی -تحقیقات پیوسته راجع به بررسی انتقال جرم در سیستم های پلیمری و نانوکامپوزیتهای با ماتریس پلیمری -تسلط کامل بر فیلد تخصصی نرم افزار رایانه Bio,Resume,Case history and Skills lecturer of high-school,University and college courses,experience: 4 years teacher of music, piano and keyboard,experience: 3 years Scientific principles of harmony and theory for the spontaneous and continuous research and studies 6 years experience in translating texts in English and Latin and translated it into English because of high interest to be spontaneous and numerous studies piano and keyboard Player,experience:27 years Playing Keyboard from 4 years old to improvisation method and from the age of 10 for music sheet(staff,the grand staff,the clef, rhythm and etc.) Playing Piano from age 7 because of great interest to keyed music instruments Polymer engineering graduate from the University of Mahshahr Conversance to full-used three industries: engineering plastic, composites technonology, Elastic engineering: scientific and research Continuous research on the mass transfer in the polymeric nanocomposites with polymeric matrix Complete mastery on the specialized computer software field

هیچ دیدگاهی برای این آگهی ثبت نشده است

اولین دیدگاه را شما برای این آگهی ثبت کنید

جهت ارسال دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید

  ثبت آگهی رایگان